DeLanWa Training & Tekst

Naast mijn ‘gebruikelijke’ schrijftrainingen en coaching heb ik enkele trainingen ontwikkeld waarbij een schriftelijke component zit.


Samen met Piet van Gelder van Van Gelder Training & Advies verzorg ik de training Fact Finding en de training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude.


Fact Finding

De training Fact Finding richt zich op het grondig en tegelijkertijd integer onderzoek doen naar interne incidenten: bijvoorbeeld mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, ongeoorloofd gedrag. Tijdens de training gaat u aan de slag met de juiste aanpak vlak na de melding van het incident, met interviewtechnieken en oefent u met het objectief schriftelijk vastleggen voor een goede dossiervorming.


Voor wie bestemd

Managers, medewerkers van afdelingen P&O, beveiligingsmedewerkers, medewerkers facilitaire dienst die te maken hebben of zouden kunnen krijgen met interne incidenten.


Volledige trainingsomschrijving


Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude

Speciaal voor de verzekeringsbranche hebben wij een maatwerktraining ontwikkeld, specifiek gericht op het onderzoek naar en de aanpak van verzekeringsfraude: hoe zijn fraude-indicatoren te herkennen en welke stappen moeten er in een onderzoek gezet worden? Van belang is dat bevindingen goed worden vastgelegd voor de dossiervorming en rapportage.


Voor wie bestemd

Fraudecoördinatoren, fraudecontactpersonen, schade-experts en anderen in de verzekeringsbranche die betrokken zijn bij de aanpak van verzekeringsfraude.


Volledige trainingsomschrijvingMeer weten?

Kijk voor meer informatie, concrete trainingsdata, kosten en wijze van aanmelden op www.fact-finding.nl


Bel 035 – 588 25 75

Mail bdl@delanwa.comDe Fraudeaangifte

In samenwerking met Gerard Blonk, Ton Haen en Piet van Gelder heb ik de training De Fraudeaangifte ontwikkeld. 

In de training De Fraudeaangifte leren de deelnemers hoe zij het beste een aangifte kunnen opstellen die voor de politie gemakkelijk is op te pakken. Onderdeel in de training is het objectief en waardevrij omschrijven van bevindingen. Ik bespreek aan de hand van eigen voorbeelden het onderscheid tussen feiten en meningen, interpretaties en conclusies. Ook besteed ik aandacht aan helder en begrijpelijk formuleren.


Meer weten?

Kijk voor meer informatie, concrete trainingsdata, kosten en wijze van aanmelden op www.spv.nu.


TERUG